Kaitou kid code

Khi siêu đạo chích đi code dạo :)

Nguồn tham khảo:
https://developer.android.com/guide/topics/text/copy-paste
https://developer.android.com/reference/kotlin/android/content/ClipboardManager.html


Thanks!

Bình luận qua Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *