Bạn đang theo học kinh tế. Nhưng kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần ở bạn không chỉ là những lý thuyết bạn học trên…