Đầu tiên các bạn phải cài Anacoda.https://www.anaconda.com/distribution/ Sau khi cài xong, khởi động lại máy và mở terminal lên, sử dụng câu lệnh bên dưới…