Những nguyên tắc của động nãoTrích từ Cẩm nang thiết kế cơ khí Động não thường liên quan đến một cuộc họp nhóm đa ngành…