Thất bạiLuôn luôn bào chữaLuôn luôn cố gắng lý giải thiệt hơnVượt lên những ý kiến của người khácĐẩy trách nhiệm sang người khácThành công!!!!Chịu…