Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp SonarQube vào Android Studio để phân tích 1 project, bài viết sử…