`Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Thread, khái niệm Process và Thread. Tiếp theo mình sẽ nói về việc cách tạo…